Списък на християнски символи

Кръстът Господен в центъра на Вселената

Статията представя списък на християнски символи, който не претендира да е изчерпателен:

 • виното символизира кръвта на Христос;
 • хлябът – неговата плът;
 • кръстът – символ на страданието;
 • жезъл – Ааронов, църковен
 • светлината – символ на Божествената същност;
 • светлината на света
 • княз на мира
 • слънцето – Бог-Отец; символ на Христос, на Божията майка и църквата;
 • златото – абсолютна красота;
 • кълбото, колелото, соколът, орелът, фениксът, лъвът и белият кон са слънчеви символи (тълкуването им се свързва с връзката с Бога, напредъка човешки);
 • свещта – символ е на Възкресението, на неуморната будност и образ на живота;
 • Луната едновременно е символ на живия човек и на отвъдния живот; лунни символи са спиралата, раковината, охлювът, змията, говеждият рог;
 • звездата символизира Христос (Зорница);
 • окото – символ на Светата Троица;
 • тъмнината, нощта – обвързват се с дяволското, аморалното;
 • фараонът не се свързва с конкретен исторически персонаж, а е символ на предателството;
 • чашата е символ на съдбата, отредена от Бога; потир
 • пастир – символ на Спасителя, на неговата любов към хората;
 • вода:
 1. пречистваща сила;
 2. стихия; потоп;
 3. облагородяваща сила;
 4. символ на Христовия дух и на кръщението (християните смятат, че в деня на кръщенето човек умира и се възкресява пречистен и готов за нов живот); сълзите при молитва и разкаяние имат същия смисъл;
 • корабът е символ на християнската църква; този кораб ще заведе душите до тихо пристанище, тоест към блаженство и вечен живот; вътрешната част на църквата се нарича „кораб“;
 • стълбата е символ на Богородица, тъй като тя е свързваща част между земята и небето;
 • духовниците и апостолите;
 • пръстенът и невястата – връзка и съединение; знак са на съюз с вечна трайност;
 • пустинята е символ на изпитанието и страданието, на отшелничеството и пълното вечно отдаване на Бога;
 • венецът е символ на победата над изкушенията на Дявола, езичниците и всички врагове на християнството; трънения венец на Христос е символ на страдание за изкупление на човешките грехове и победа над смъртта;
 • житото и хлябът – плътта Христова;
 • лозата и виното – освен, че символизират кръвта на Христос, се приемат като символ на мъдрост и лудост; лозата се приема като Бог-Отец, а лозовите пръчки – апостолите;
 • лилията символизира Богородица, телесната и душевната красота; символ е на девствеността и непорочността; символизира и мъчениците, запазили вярата си;
 • агнето се свързва с Христос и по-точно с пасхалното жертвено агне; символ е на кроткия, незлоблив християнин;
 • козата е символ на грешника
 • овцата е символ на вярващия
 • телето е символ на идолопоклонството и на евангелист Лука
 • лъвът е символ на Христос и на евангелист Марк
 • рибата е символ на новопокръстения християнин и на самия Христос;
 • орелът е символ на евангелист Йоан
 • ангелът е вестител на Бога и е символ на евангелист Матей
 • змията – зло, изкушение; мъдрост;
 • гълъбът символизира Светия Дух, любовта, еднобрачието;
 • 1 – монотеизъм
 • 2 – свидетели на Бог и двете природи на Исус
 • 3 – Светата Троица;
 • 4 – четиримата евангелисти, символ на Универсума, на света, на земното и материалното (символиката му е свързана с изображението на квадрата, чието символистично изображение представя четирите посоки на света);
 • 5 – в Евангелието се свързва със сватбата (притчата за разумните и неразумните деви – Евангелие от Матея); въздържание на 5-те сетива;
 • 6 – непълнота, човекът е създаден на шестия ден, символ на Вселената (светът е създаден за 6 дни);
 • 7 – свещено число, представящо обединението между Бога и света; 70 X 7 – символ на прошката
 • 8 – ескатологичния осми, нов ден
 • 9 – деветте чина от ангелската йерархия
 • 10 – притчата за десетте девици, които чакат младоженица
 • 11 – притчата за работниците от 11 час
 • 12 – дванадесетте юдейски племена и дванадесетте ученици на Христос
 • 13 – Исус Христос и 12 апостола на Тайната вечера
 • 20 – 20 сребърника, цената за Йосиф, на която е продаден от братята си за роб
 • 30 – 30 сребърника, цената за Исус, на която е продаден от Юда
 • 24 – пълнота на 12 юдейски племена + 12 ученици на Исус, обединяващи Стария и Новия завет в Откровението на Йоан
 • 33 – Христос (разпънат е на кръст на 33 години и възкръсва);
 • 40 – възнесението на Исус, символ на молитвата, на постите, разкаянието и надежда за пречистване на душата; изпитание, преход
 • 50 – Петдесятница, слизането на Святия Дух на земята; подобно на 5, но подсилено, поради връзка с 10; смята се за съвършено число, златната среда;
 • 300 – съчетание между 3 и 10; възприема се като символ на висше съвършенство и избраничество;
 • 1000 – новият Милениум, символ на небесното царство

Риба (ИХТИС)Редактиране

Жезълът на Аарон

Един от първите символи на Християнството е рибата. Според предание рибата е бил дискретен християнски знак за разпознаване. Гръцката дума за риба ἰχθύς (ИХТИС) е акроним, който съдържа кратко християнско верую:

Рибата е раннохристиянски символ
IΗΣΟΎΣ
Иисус – „Иисус“
ΧΡΙΣΤΌΣ
Христос – „Помазаникът“
ΘΕΟΎ
Теу – „Божий“
ΥΙΌΣ
Йиос – „Син“
ΣΩΤΉΡ
Сотир – „Спасител“/„Изкупител“

Тертулиан (200 г.) споменава в своето писание за кръщението (de baptismo), че християните се наричали „рибка“.

БиблиографияРедактиране