Спортна журналистика

Спортната журналистика е дял от журналистиката, който отразява социалните и професионалните аспекти на спорта.[1]

Първото периодично издание, специализирано на спортна тематика, е Американското списание за конни надбягвания и спорт (на английски: American Turf Register and Sporting Magazine). То излиза в САЩ от 1829 г. и публикува новини, и резултати за конни надбягвания, и бокс.[2]

Първото българско спортно издание е „Български колоездач“. За пръв път излиза от печат на 15 април 1899 г.[3]

Източници

редактиране
  1. Магистърска програма по Спортна журналистика // Официален сайт на НСА „Васил Левски“. Посетен на 13.08.2016.
  2. American Turf Register and Sporting Magazine, Vol. 1, Skinner, J. S., editor; Baltimore, Md.: J. S. Skinner (publisher), 1830
  3. Иванчев, Д. П. (съст.) Български периодичен печат 1844–1944. Анотиран библиографски указател. Т. 1–3. София, 1962