Сравнително религиознание

Сравнителното религиознание е дял от религиознанието, който анализира сходствата и разликите в темите, митовете, ритуалите и концепциите между различните световни религии. Религията може да бъде определена като представите на човека за святост, божественост или духовност.[1]

Главните религиозни групи в света. Накратко, разпределението им е такова: „Авраамически“: 53,5%, „индийски“: 19,7%, нерелигиозни: 14,3%, „таоически“: 6,5%, племенни религии: 4,0%, нови религиозни движения: 2,0%
Карта, показваща разпространението на „авраамическите“ (розово) и „дхармическите“ (жълто) религии

В областта на сравнителното религиознание, главните религии се класифицират най-общо като авраамически, индийски и таоически. В сферата на проучванията попадат още космогоничните митове и хуманизма.

Бележки редактиране

  1. "Human beings' relation to that which they regard as holy, sacred, spiritual, or divine" Encyclopædia Britannica (online, 2006), cited after What is Religion? Definitions and Quotes.

Външни препратки редактиране