Средновековна демография

Средновековната демография изучава популационните процеси и изменения на населението в Европа през Средновековието, ограничавайки се до християнските страни като цяло по смисъла на класическата историческа периодизация.

Демографските тенденции в Средновековието се обобщават по периоди, както следва:

 • 150 – 400 г.: намаляване на населението в периода на зараждане на християнството – ранно християнство;
 • 400 – 1000 г.: стабилност на ниски нива;
 • 1000 – 1250 г.: рязко увеличаване на населението;
 • 1250 – 1350 г.: стабилност на високо равнище (с изключение на времето на т.нар. Голям глад);
 • 1350 – 1420 г.: рязък спад поради Черната смърт;
 • 1420 – 1470 г.: стабилност на ниски нива;
 • след 1470 г. следва бавно увеличение, рязко ускорено в началото на ХVІ век от започналия Колумбов обмен по времето на Великите географски открития.

Вижте същоРедактиране

ЛитератураРедактиране

 • Hopkins, Keith Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C.-A.D. 400)
 • Berglund, B. E. (2003). Human impact and climate changes—synchronous events and a causal link?. Quaternary International 105: 7 – 12. doi:10.1016/S1040-6182(02)00144-1.
 • Robert Bartlett, The Making of Europe, ISBN 0-691-03780-9
 • The numbers in this paragraph are combined from the David Herlihy article „Medieval Demography“ in the Dictionary of the Middle Ages (see Bibliography this article), and from Josiah C. Russell, „Population in Europe“, in Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic History of Europe, Vol. I: The Middle Ages, (Glasgow: Collins/Fontana, 1972), 25 – 71
 • Further reading
 • Biller, Peter (2001), The Measure of Multitude: Population in Medieval Thought, New York: Oxford University Press, ISBN 0-19-820632-1.
 • Herlihy, David (1989), „Demography“, in Strayer, Joseph R., Dictionary of the Middle Ages, 4, New York: Scribner, ISBN 0-684-17024-8.
 • Hollingsworth, Thomas (1969), Historical Demography, Ithaca, NY: Cornell University Press, ISBN 0-8014-0497-5.
 • Russell, Josiah (1987), Medieval Demography: Essays, Ams Studies in the Middle Ages, 12, New York: AMS Press, ISBN 0-404-61442-6.