Сталактит

Сталактит (на гръцки: σταλάσσω – „капя, този който капе“) е висящо от тавана на пещерите калцитно образувание, разположено на място, където капе вода. Терминините „сталактит“ и „сталагмит“ са въведени в литературата през 1655 г. от датския натуралист Оле Ворм.

Механизъм на образуванетоРедактиране

Водата, проникваща в пещерите разтваря варовика в химическата реакция:

CaCO3 + H2O + CO2 <=> Ca2+ + 2 HCO3-

При определени условия реакция протича и в обратната посока, и става отлагане на калциев карбонат – така растат сталактитите. Този процес е бавен и отнема десетки и стотици години. Дължината на сталактитите в отделни случаи достига няколко метра.