Старите християни (на испански: cristiano viejo; на португалски: cristiano viejo) са обществено съсловие в Испания и Португалия между XV и XIX век.

То се образува в края на Реконкистата, когато голям брой мюсюлмани и евреи са покръстени, доброволно или насилствено. Въпреки промяната не религията си, те не получават равни права с останалите поданици, наричани „стари християни“, а са категоризирани като „нови християни“ и са подложени на различни дискриминационни мерки. Правното разграничение между нови и стари християни е премахнато в Португалия през 1772 година, а в Испания – в началото на XIX век.