Статилиите (Statilii) са стара сенаторска римска фамилия, произлизаща от Лукания. Те носят древното име Статилий (Statilius) и Статилия (Statilia).

Познати от тази фамилия:

Жени редактиране