Стела на Мернептах

Стелата на Мернептах, известна още като Израелската стела или Стелата на победата на Мернептах, е надпис на древен египетски фараон Мернептах (управление 1213 – 1203 г. пр.н.е.), открит от Флиндърс Петри през 1896 г. в Тива и понастоящем намиращ се в Египетския музей в Кайро.

Текстът в по-голямата си част е разказ за победата на Мернептах над либийците и техните съюзници, но последните 3 от 28-те реда са посветени на отделна кампания в Ханаан, тогава част от имперските владения на Египет. Стелата понякога е наричана „Израелската стела“, тъй като мнозинството от учените превеждат набора от йероглифи в 27-ия ред като „Израел“. Представени са алтернативни преводи, но те не са широко приети.

Стелата представлява най-ранната текстова препратка към Израел и единствената препратка от Древен Египет. Тя е един от четирите известни надписа от желязната епоха, които датират от времето на древен Израел и споменават за него под това име, като другите са стелата Меша, стелата Тел Дан и монолитът Курх. В резултат на това някои смятат стелата за най-известното откритие на Петри – мнение, с което самият Петри се съгласява.

Редове 26 – 28Редактиране

 
Либийците (Tjeḥenu) са описани с определителни знаци: чужденец + народ + чужда държава (= държава/държава на либийски народ)

По-голямата част от надписа е посветена на победата на Мернептах над либийците, но последните 3 от 28-те реда са посветени на Ханаан:

"Князете са наведени и казват: „Мир!“

Нито един не надига глава сред Деветте лъка.

Сега, когато Техену (Либия) е в разруха,

Хати е успокоен;

Ханаанът е разграбен във всякаква скръб:

Ашкелон е победен;

Гезер е превзет;

Яноам не съществува.

Израил е опустошен, а потомството му – не;

Хуру стана вдовица поради Египет."

„Деветте лъка“ е термин, който египтяните използвали за обозначаване на своите врагове; действителните врагове се променяли в зависимост от времето и обстоятелствата. Хати и Хуру са Сиро-Палестина, Ханаан и Израел са по-малки единици, а Ашкелон, Гезер и Яноам са градове в региона; според стелата всички тези единици са попаднали под властта на Египетската империя по онова време.

Ред 27Редактиране

Петри се обръща към Вилхелм Шпигелберг, германски филолог в археологическия му екип, да преведе надписа. Шпигелберг бил озадачен от един символ към края, този на народ или племе, което Мернептах победоносно е поразил – И.си.ри.ар? Петри бързо предлага да се чете „Израел!“ и Шпигелберг се съгласява с това изказване. На вечеря същата вечер Петри, който осъзнава важността на находката, казава: „Тази стела ще бъде по-известна в света от всичко друго, което съм намирал.“ Когато новината за откритието стигнала до английските вестници, тя се появила на първите страници на вестниците.

Редът, който се отнася за Израел е 27 и се чете така:

iiz
Z1s Z1s
r
iAr
Z1
T14A1 B1
Z2s
f
k
t
G37
[a]
b
n
O1
r
t
N33B
Z2
f

ysrỉꜣr fk.t bn pr.t = f
Израел отпадъци отрицателно семе/зърно негов

Алтернативни преводиРедактиране

След откриването на стелата са предложени алтернативни варианти за думата „И.си.ри.ар“, като двата основни варианта са следните:

  • „Йезраел“, град и долина в северен Ханаан;
  • Продължение на описанието на Либия, отнасящо се до „wearers of the sidelock“;

Тези тълкувания обаче остават малцинствени.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. In the original text, the bird (a sparrow) is placed below the t sign (a semicircle) but for reasons of legibility, the bird is here placed next to the t sign.