Степи в географията е равнина, обрасла с тревиста растителност,[1] в умерения и субтропичния пояс на северното и южното полукълбо. Характерна особеност на степите е почти пълната липса на дървета с изключение на изкуствено засадените покрай селища и водоеми. Животинският свят е разнообразен. Той включва дива свиня, степен орел, голяма дропла, много гризачи, насекоми и влечуги.

Степи в Западен Казахстан

Степите са особено разпространени в централна Евразия, на територията на Русия, Казахстан, Украйна, а също така и в Монголия. В Южна Америка носят името пампаси, а в Северна Америка – прерии.

Поради равнинния си релеф през лятото е много горещо, а през зимата много студено.

През десетилетията степите са силно изменени от човека. Плодородните почви са предпоставка за развитието на много култури и това предразполага заселването от хора. Растителността значително се е изменила. От тревистите поля сега са останали съвсем малко, защото са преобразувани в житни полета и овощни градини.

В Южна Америка се простира южно от саваните. Характерни са червено-черните почви. Тя е почти стопанско овладяна. За животинския свят са характерни гризачите.

Бележки редактиране