Степени на свобода (механика)

Емблема за пояснителна страница Тази статия е за термина в механиката. За термина във физиката вижте Степени на свобода. За термина в статистиката вижте Степени на свобода (статистика).

В механиката, степени на свобода на една механична система е броят от независими параметри, които дефинират нейните конфигурации. Това е сбор от параметри, които определят състоянието на физична система и е важен за анализа на системи от тела в механоинженерството, космическото инженерство, роботиката и структурното инженерство.

Например движението на кораб в морето има 6 степени на свобода на твърдо тяло [1].

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране