Стерилизация (микробиология)

За други значения вижте Стерилизация.

Стерилизацията (наричана също обеззаразяване) представлява унищожаване на микроорганизмите и техните спори.[1][2]

Стерилизация чрез кипене

Стерилизацията бива физична или химична:

  • Физичната стерилизация се извършва с физични средства и може да е топла или студена.
    • Топлата стерилизация се осъществява чрез суха или влажна топлина. При първата се използва горещ въздух (изгаряне), а при втората – водни пари (кипене).
    • Студената стерилизация се осъществява с бактериални филтри и лъчения. Последните биват:
  • Химичната стерилизация се извършва с формалин или с параформалинови таблети, като самият процес се контролира чрез индикатори.

Вижте също редактиране

Източници редактиране