Кипенето е физичен процес на интензивно изпарение на течността, при което тя завира, т.е. започва да преминава от течно в газообразно агрегатно състояние не само на повърхността, но и в целия си обем, тъй като парното налягане се изравнява с налягането на околната среда. Това е и определението за точката си на кипене, следователно тя зависи както от конкретната течност, така и от налягането.

Кипяща вода

Температурата на кипене

редактиране

В таблицата по-долу са показани някои вещества и техните температури на кипене, подредени в низходящ ред.

Температурата на кипене на някои вещества при нормално атмосферно налягане
(101,3 kPa)
Вещество Температура
на кипене (°C)
Хелий (He) -268,93
Азот (N) -195,81
Кислород (O2) -183
Етанол (C2H5OH) 78
Вода (H2O) 100,0
Сяра (S) 445
Мед (Cu) 1187
Олово (Pb) 1750
Алуминий (Al) 2450
Злато (Au) 2660
Волфрам (W) 5900

Теория за кипенето

редактиране

Температурата на кипене зависи от налягането на газа върху повърхността на течността. Дадените по-горе стойности са при атмосферно налягане 1 бар (1000 hPa). Кипенето започва когато кинетичната енергия на молекулите на течността стане достатъчна, за да преодолее силите на привличане между тях в течността и освен това преодолее и натиска на налягането на газа над повърхността. Когато налягането е по-ниско, молекулите на течността се нуждаят от по-малко енергия (съответно по-ниска температура), за да се отделят от повърхността ѝ, при което кипенето започва при по-ниска температура и обратно. Съответно не изразходва енергия за превръщането си в пара, а по-високата температурата прави варенето по-бързо.

Вижте също

редактиране