Кипенето е физичен процес, при който течността завира и започва да преминава от течно в газообразно агрегатно състояние. Това се случва когато течността достигне точката си на кипене. За повечето течности тя е различна.

Кипяща вода

Температурата на кипенеРедактиране

Температурата на кипене е температурата, при която веществата започват да преминават от течно в газообразно агрегатно състояние. В таблицата по-долу са показани някои вещества и техните температури на кипене. Веществата са наредени в низходящ ред спрямо тяхната температура. Веществата са подредени по възходящ ред спрямо тяхната температура на кипене. Точката на кипене се достига когато тялото започне да кипи, тоест когато вече е достигната температурата на кипене. От това може да се каже, че когато говорим за температурата на кипене може да разбираме, че това е и точката на кипене.

Температурата на кипене на някои вещества при нормално атмосферно налягане
(101,3 kPa)
Вещество Температура
на кипене (°C)
Хелий (He) -268,93
Азот (N) -195,81
Кислород (O2) -183
Етанол (C2H5OH) 78
Вода (H2O) 100,0
Сяра (S) 445
Мед (Cu) 1187
Олово (Pb) 1750
Алуминий (Al) 2450
Злато (Au) 2660
Волфрам (W) 5900

Теория за кипенетоРедактиране

Температурата на кипене зависи от налягането на газа върху повърхността на течността. Дадените по-горе стойности са при атмосферно налягане 1 бар (1000 hPa). Кипенето започва когато кинетичната енергия на молекулите на течността стане достатъчна, за да преодолее силите на привличане между тях в течността и освен това преодолее и натиска на налягането на газа над повърхността. Когато налягането е по-ниско, молекулите на течността се нуждаят от по-малко енергия (съответно по-ниска температура), за да се отделят от повърхността ѝ, при което кипенето започва при по-ниска температура и обратно. Известно е, че поради тези свойства на кипенето, не можете да си сварите яйце на Марс, защото водата там кипи при много по-ниска температура. А в тенджерата под налягане храната се готви по-кратко и с по-малък разход на енергия, защото при повишеното налягане вътре водата е с по-висока от 100 °C температура и не кипи. Съответно не изразходва енергия за превръщането си в пара, а по-високата температурата прави варенето по-бързо.

Вижте същоРедактиране