Стипион, изписван още като Ступион, е средновековен град, чиито останки се намират край село Дреново, община Кавадарци в Северна Македония. Издигал се е на рид на около 4,5 км от вливането на река Раец в река Черна. В района има следи и от сравнително голямо пеонско селище, просъществувало от Античността до ранното Средновековие. На Михаил Деволски Стипион е известен още и под названието Девол, което вече не се е използвало по негово време (началото на XII век). Васил Златарски и други историци смятат Стипион за равнозначно на Щип или на Стоб (при вливането на Черна във Вардар), но археологическите проучвания отхвърлят тази теория.

Стипион
Местоположение
North Macedonia relief location map.jpg
Местоположение в Северна Македония
Страна Флаг на Северна Македония Северна Македония
Археология
Вид Град
Период XI-XIV век
Епоха Средновековие

В началото на XI век Стипион е важна крепост във вътрешността на Самуиловото царство. През късната есен на 1014 г., няколко месеца след битката при Беласица, крепостта е превзета от византийския император Василий II. Не е сигурно дали българите успяват да отвоюват Стипион преди да бъдат окончателно покорени от Византия четири години по-късно. Предполага се, че при цар Иван Владислав (1015-1018) градът е резиденция на кавхан Теодор. Тук през есента на 1015 г. кавханът е убит от слуга на царя заради заговора си срещу Иван Владислав.

Археологическите находки в местността „Градище“ край Дреново (църкви, гробове, монети) доказват, че Стипион продължава да бъде средище на рударство (добив и обработка на желязна руда) и обществен живот между XI и XIV век.

ИзточнициРедактиране

  • Николов, Г. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (края на VII – началото на XI век), Академично издателство „Марин Дринов“, София 2005, ISBN 954-430-787-7, стр. 184-185
  • Златарски, В. История на българската държава през средните векове, том I, част 2, Изд. „Наука и изкуство“, София 1971, стр. 706, 716 (взето от сайта Книги за Македония на 8.4.2008)
  • Микулчиќ, И. Средновековни градови и тврдини во Македонија, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје 1996, стр. 50, 201-204 (Книги за Македония, 8.4.2008)