Железопътна стрелка

(пренасочване от Стрелка)

Железопътната стрелка е механично устройство, което служи за свързане на два и повече коловоза или за разклоняване на един коловоз без прекъсване на движението. В зависимост от устройството, стрелките се делят на единични, двойни и кръстовидни (английски). Стрелките са ръчни, които се местят от стрелочник, и механични.

Видове стрелкиРедактиране

Единична стрелкаРедактиране

В зависимост от посоката на отклонение спрямо правия коловоз единичните стрелки са леви и десни. От друга страна се делят на прави и дъгови. Дъговите единични стрелки от своя страна са симетрични и несиметрични, като несиметричните се делят на едностранни и двустанни.

Двойна стрелкаРедактиране

Двойните стрелки са симетрични и несиметрични, а несиметричните двойни стрелки се разделят на едностранни и двустранни. Едностанните несиметрични биват: ляво-леви и дясно-десни, а двустранните – ляво-десни и дясно-леви. Кръстовидните стрелки са едностранни и двустранни.

Обикновена стрелкаРедактиране

Обикновената стрелка се състои от следните основни части:

  • езикова част – състояща се от 2 езика, 2 раменни релси и обръщателен апарат (той може да бъде ръчен или автоматичен).
  • междинна част – състои се от 4 междинни релси.
  • кръстовина – сърце, 2 рогови, 2 контрарелси и 4 прави релси.
  • траверсова скара.

Раменни релсиРедактиране

Раменните релси са външните релси на стрелката. Те са неподвижни и са изработени от обикновени релси. В зоната на началото на езиците раменните релси са специално обработени така, че да се даде възможност върховете на езиците да влизат под главите на релсите, с което се избягва изтъняването им.

Вижте същоРедактиране