Строително инженерство

Строителното инженерство е една от професионалните дисциплини на инженерството, чиято основна цел е проектирането, изпълнението, надзора и поддържането на сгради и съоръжения така, че те да отговарят на изискването за нормално експлоатиране на съответната сграда или съоръжение. Основните принципи, които се използват в строителното инженерство, включват познания в областта на строителните материали, висша математика, строителна механика, сградостроителство, сеизмично инженерство, земна механика (геомеханика), механика на флуидите и други специфични конструктивни дисциплини. В зависимост от специализацията строителното инженерство се разделя на няколко основни клона: - Конструктивно инженерство; - Строителство на пътища и ЖП линии; - Водоснабдяване и Канализация; - Хидротехническо инженерство.

Кулата на Комерцбанк във Франкфурт, Германия е най-високият завършен небостъргач в Европейския съюз.
Мост Pont Lafayette в град Лион.

Всеки клон се занимава с отделни видове съоръжения и сгради. Основен обект на конструктивното инженерство е проектирането, оразмеряването и конструирането на носещата конструкция на сградите и съоръженията.

От функционална гледна точка, сградите се делят на: - Жилищни – еднофамилни къщи, жилищни блокове и кооперации, хотели, мотели; - Обществени – административни, учебни, здравни, сгради за развлечение и спорт, сгради за търговска дейност; - Промишлени сгради – заводи, фабрики, цехове и т.н. обслужващи промишления отрасъл. - Аграрнии сгради – сгради на селското стопанство.

За всички видове сгради действат различни норми и правила за проектирането им от конструктивна гледна точка.

Съоръженията, които са обект на проектиране от конструктивното инженерство са: - транспортни съоръжения: мостове, пътища, тунели; - Инженерни съоръжения: Кули, Мачти, Комини, Водни Кули; - Геотехнически съоръжения: Подпорни стени, Фундиране, Укрепване на свлачища.

Сградите и съоръженията от материално-конструктивна гледна точка се делят на: - Стоманобетонни конструкции; - Стоманени конструкции; - Дървени и пластмасови конструкции;[1][2][3].

Основните области на строителното инженерство редактиране

Основните области на строителното инженерство са:

Строителство на сгради редактиране

 
В централата на ООН в Порт-о-Пренс след земетресението 12 януари 2010.

Тук се отнасят:

Промишлени съоръжения редактиране

В тази група спадат инженерните съоръжения като:

Транспортни съоръжения редактиране

Транспортните съоръжения биват:

Пътно и железопътно строителство редактиране

Включва:

Водоснабдяване и канализация редактиране

Включва:

Хидромелиоративно строителство редактиране

 • Напоителни канали
 • Тунели за вода-напорни и безнапорни
 • Корекции на реки
 • Противоерозионни съоръжения
 • Напоителни системи
 • Отводнителни системи
 • Помпени станции

Хидротехническо строителство редактиране

Източници редактиране

 1. ((en)) The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Houghton Mifflin Company, 2004. Строително инженерство (дата на посещаване на линка: 8 август 2007).
 2. ((en)) History and Heritage of Civil Engineering // Архивиран от оригинала на 2016-04-07. Посетен на 8 август 2007.
 3. ((en)) Institution of Civil Engineers What is Civil Engineering // Архивиран от оригинала на 2006-09-23. Посетен на 22 септември 2007.

Литература редактиране

 • Попов, Атанас. Архитектурни конструкции. IV издание, ДИ „Техника“, София, 1975, 599 стр. (Университетски учебник)

Вижте също редактиране