Жилище е място, пригодено за постоянно живеене.

Може да се отнася за: