Структурно програмиране

програмна парадигма, целяща подобряването на яснотата и качеството и намаляване времето за разработка чрез използването на контролни стр

Структурното програмиране се счита за подмножество или дисциплина на процедурното програмиране, което от своя страна е една от главните парадигми в програмирането. Най-отличителната черта на структурното програмиране е липсата на изражение (оператор) goto, което се смята за главния виновник за появата на т.нар. спагети код.

История редактиране

Методологията на структурното програмиране възниква вследствие на нарасналата сложност на проблемите, които е трябвало да бъдат решавани в компютърните програми. В 70-те години на ХХ век големината и сложността на компютърните програми достигат ниво, което изключва употребата на „интуитивния“ начин на програмиране – т.е. възникнала е нужда за систематизация на процеса за разработка на софтуер.