Студеният фронт представлява изместването на по-топла въздушна маса от по-студена и по-суха на земната повърхност.

По-студеният и по-плътен въздух измества по-малко плътния топъл въздух, издигайки го във височина. Това издигане предизвиква понижение в атмосферното налягане. На синоптичните карти, студения фронт се означава с линия от сини триъгълници. Студените фронтове се движат два пъти по-бързо и причиняват по-резки промени на времето от топлите фронтове.

Промени на Преди преминаването на фронта По време на преминаването След преминаването на фронта
Температура Топло Внезапно захлаждане Постоянно захлаждане
Атмосферно налягане Постоянно намаляване Много ниско, след което внезапно повишаване Постоянно повишаване
Ветрове
  • Югозапад/Югоизток (северно полукълбо)
  • Северозапад/Североизток (южно полукълбо)
С променлива посока
  • северозапад (северно полъкълбо)
  • югозапад (южно полукълбо)
Валежи* Краткотрайни валежи Гръмотевични бури, понякога много силни Валежи, след което изясняване
Облаци* Перести, пересто-слоисти и купестодъждовни облаци Купестодъждовни облаци Купести облаци
  • само когато има достатъчна влажност