Стъпков двигател

Стъпков двигател е вид безколекторен постояннотоков двигател, който разделя пълното завъртане на няколко равни стъпки. Моторът може да се позиционира чрез сензор или друга обратна връзка (Closed Loop Control System).[1] Той не може да бъде свързван директно към електрическа мрежа. Управлението на стъпковите електродвигатели се извършва само чрез компоненти на електрониката, като съществува голямо разнообразие на схеми и елементи за реализацията им, модули за вграждане и самостоятелни прибори.[2]

многополюсен синхронен електродвигател с вътрешен ротор (inrunner)
Stepper motor full step2bis.png

КласификацияРедактиране

  • Стъпкови мотори с променливо магнитно съпротивление (реактивен ротор) (Bipolar Stepper Motor)
  • Стъпкови мотори с постоянен магнит (активен ротор) (Unipolar Stepper Motor)
  • Хибридни схеми[3]

УправлениеРедактиране

За реверсиране на стъпковите двигатели е необходимо зъбите/краищата на магнипровода на ротора и статора да са симетрични. Реверсирането на стъпковите двигатели се извършва чрез промяна на фазовия ред.

Трифазните стъпкови двигатели с активен ротор при шесттактна комутация имат по-добри динамични характеристики и равномерно движение. Благодарение на постоянния магнит в ротора, притежават статичен съпротивителен момент в границите 5 – 10% от максималния работен, който фиксира устойчиво ротора при липса на захранване.

ПриложениеРедактиране

Стъпковите мотори намира широко приложение в системите за автоматизация и прецизно позициониране в бита и промишлеността.

ИзточнициРедактиране