Вижте пояснителната страница за други значения на Сура.

Сура, или сурата, сурат – с наставката (пълна -та, кратка ) за женски род, (на арабски: سورة) е арабска дума, която означава „картина, образ, лице“, както и „нещо затворено или оградено с ограда или стена“.

В свещения Коран с този термин се обозначават отделните глави. В Корана има 114 сури, които от своя страна са съставени от аяти („изказвания“).

Списък на сурите редактиране

 1. Ал-Фатиха (Откровение), 7 аята
 2. Ал-Бакара (Кравата), 286 аята
 3. Ал-Имран (Родът на Имран), 200 аята
 4. Ан-Ниса (Жените), 176 аята
 5. Ал-Маида (Трапезата), 120 аята
 6. Ал-Анам (Добитъкът), 165 аята
 7. Ал-Араф (Стената), 206 аята
 8. Ал-Анфал (Придобитото във война), 75 аята
 9. Ат-Тауба (Покаянието), 129 аята
 10. Юнус (Юнус), 109 аята
 11. Худ (Худ), 123 аята
 12. Юсуф (Юсуф), 111 аята
 13. Ар-Раад (Гърмът), 43 аята
 14. Ибрахим (Ибрахим), 52 аята
 15. Ал-Хиджр (Ал Хиджр), 99 аята
 16. Ан-Нахл (Пчелите), 128 аята
 17. Ал-Исра (Нощното пътешествие), 111 аята
 18. Ал-Кахф (Пещерата), 110 аята
 19. Мариам (Мариам), 98 аята
 20. Та ха (Та ха), 135 аята
 21. Ал-Анбиа (Пророците), 112 аята
 22. Ал-Хадж (Поклонението Хадж), 78 аята
 23. Ал-Муаминун (Вярващите), 118 аята
 24. Ан-Нур (Светлината), 64 аята
 25. Ал-Фуркан (Разграничаването), 77 аята
 26. Аш-Шуара (Поетите), 227 аята
 27. Ан-Намл (Мравките), 93 аята
 28. Ал-Касас (Разказът), 88 аята
 29. Ал-Анкабут (Паякът), 69 аята
 30. Ар-Рум (Ромеите), 60 аята
 31. Лукман (Лукман), 34 аята
 32. Ас-Саджда (Поклонът), 30 аята
 33. Ал-Ахзаб (Съюзените племена), 73 аята
 34. Саба (Саба), 54 аята
 35. Фатир (Твореца), 45 аята
 36. Йа Син (Йа Син), 83 аята
 37. Ас-Саффат (Строените в редици), 182 аята
 38. Сад (Сад), 88 аята
 39. Аз-Зумар (Тълпите), 75 аята
 40. Гафир (Опрощаващия), 85 аята
 41. Фуссилат (Разяснените), 54 аята
 42. Аш-Шура (Съвещанието), 53 аята
 43. Аз-Зухруф (Украсата), 89 аята
 44. Ад-Духан (Димът), 59 аята
 45. Ал-Джасиа (Коленопреклонната), 37 аята
 46. Ал-Ахкаф (Пясъчните хълмове), 35 аята
 47. Мухаммад (Мухаммад), 38 аята
 48. Ал-Фатх (Победата), 29 аята
 49. Ал-Худжурат (Стаите), 18 аята
 50. Каф (Каф), 45 аята
 51. Аз-Зарийат (Отвяващите), 60 аята
 52. Ат-Тур (Планната), 49 аята
 53. Ан-Наджм (Звездата), 62 аята
 54. Ал-Камар (Луната), 55 аята
 55. Ар-Рахман (Милостовият), 78 аята
 56. Ал-Уакиа (Уакиа), 96 аята
 57. Ал-Хадид (Желязото), 29 аята
 58. Ал-Муджадала (Спорът), 22 аята
 59. Ал-Хашр (Изселването), 24 аята
 60. Ал-Мумтахана (Изпитваната), 13 аята
 61. Ас-Сафф (Редицата), 14 аята
 62. Ал-Джумуа (Петъкът), 11 аята
 63. Ал-Мунафикун (Лицемерите), 11 аята
 64. Ат-Тагабун (Разкриването на заблудата), 18 аята
 65. Ат-Талак (Разводът), 12 аята
 66. Ат-Тахрим (Възбраната), 12 аята
 67. Ал-Мулк (Владението), 30 аята
 68. Ал-Калам (Калемът), 52 аята
 69. Ал-Хакка (Неизбежното), 52 аята
 70. Ал-Мааридж (Небесните стъпала), 44 аята
 71. Нух (Нух), 28 аята
 72. Ал-Джинн (Джиновете), 28 аята
 73. Ал-Музаммил (Загръщащият се), 20 аята
 74. Ал-Мудассир (Обвиващият се), 56 аята
 75. Ал-Кийама (Възкресението), 40 аята
 76. Ал-Инсан (Човекът), 31 аята
 77. Ал-Мурсалат (Изпращаните), 50 аята
 78. Ан-Наба (Вестта), 40 аята
 79. Ан-Назиат (Изтръгващите), 46 аята
 80. Абаса (Той се намръщи), 42 аята
 81. Ат-Такуир (Обвиването), 29 аята
 82. Ал-Инфитар (Разкъсването), 19 аята
 83. Ал-Мутаффифин (Ущетяващите), 36 аята
 84. Ал-Иншикак (Разцепването), 25 аята
 85. Ал-Бурудж (Съзвездията), 22 аята
 86. Ат-Тарик (Вечерницата), 17 аята
 87. Ал-Аля (Всевишният), 19 аята
 88. Ал-Гашийа (Всепокриващият ден), 26 аята
 89. Ал-Фаджр (Зората), 30 аята
 90. Ал-Балад (Градът), 20 аята
 91. Аш-Шамс (Слънцето), 15 аята
 92. Ал-Лайл (Нощта), 21 аята
 93. Ад-Духа (Утрото), 11 аята
 94. Ал-Инширах (Разтварянето), 8 аята
 95. Ат-Тин (Смоковницата), 8 аята
 96. Ал-Алак (Съсирекът), 19 аята
 97. Ал-Кадр (Могъществото), 5 аята
 98. Ал-Байина (Ясният знак), 8 аята
 99. Аз-Зилзала (Земетръсът), 8 аята
 100. Ал-Адиат (Препускащите), 11 аята
 101. Ал-Кариа (Бедствието), 11 аята
 102. Ат-Такасур (Преумножаването), 8 аята
 103. Ал-Аср (Следобедът), 3 аята
 104. Ал-Хумаза (Клеветникът), 9 аята
 105. Ал-Фил (Слонът), 5 аята
 106. Курайш (Курайш), 4 аята
 107. Ал-Маун (Услугите), 7 аята
 108. Ал-Каусар (Ал-Каусар), 3 аята
 109. Ал-Кафирун (Неверниците), 6 аята
 110. Ан-Наср (Подкрепата), 3 аята
 111. Ал-Масад (Сплетените влакна), 5 аята
 112. Ал-Ихлас (Пречистването), 4 аята
 113. Ал-Фалак (Разсъмването), 5 аята
 114. Ан-Нас (Хората), 6 аята

Вижте също редактиране