Сходимостта е едно от основните понятия в математическия анализ, означаващо, че за даден математически обект – например редица, ред, функция, интеграл, е вярно, че той има граница, към която клони, т.е. е сходящ. В противен случай се казва, че обектът е разходящ.[1]

  • Сходящата редица е безкрайна редица от числа, за която съществува число със свойството за всяко число да съществува такова число , че при , да е вярно, че . Тогава числото а се нарича граница на редицата и се означава с
  • Сходящ ред е безкраен ред, за който е сходяща редицата на частичните му суми. Границата ѝ се нарича сума на реда.

Източници редактиране

  1. Ралица К. Ковачева, Мариана Ив. Дурчева. Комплексен Анализ. Технически Университет – София.