Съветска Русия (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Съветска Русия е термин, който се използва в историографията за обозначение на Русия, управлявана от Комунистическата партия (ВКП (б), КПСС), и може да се отнася за:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.