Съветът "Iustitia et Pax" (от латински "Справедливост и мир") към Междуритуалната епископска конференция в България е постоянна съвет, която има за задача обсъждане на проблемите на обществената справедливост и мира в света и грижа за присъствието на тези ценности всред хората. Председател на съвета е Негово Преосвещенство епископ Георги Йовчев