Съвет за пастирска грижа над емигрантите и пътуващите

Съветът за пастирска грижа над емигрантите и пътуващите към Междуритуалната епископска конференция в България е постоянен съвет, който има за задача да се грижи за хората, които поради пътуващия стил на живот не са обхванати от традиционните църковни структури (бежанци, моряци и други).

Председател на съвета е екзарх Христо Пройков.