Съвет за пастирска грижа над здравната служба

Съветът за пастирска грижа над емигрантите и пътуващите към Междуритуалната епископска конференция в България е постоянна съвет, която има за задача: