Сърпът и чукът (☭) са символ на комунизма и комунистическите политически партии. Сърпът е наложен върху чука. Двете сечива символизират съответно селячеството и градския (и в друг смисъл работещ в индустрията, заводите, промишлен) пролетариат, а изобразени заедно подчертават единството на селяните и работниците.

Сърпът и чукът по начина, по който са изобразени на съветския флаг през 20 век

Символът (на руски език серп и молот) е известен с присъствието си в червения флаг на СССР от 1923 г. (узаконен от конституцията през 1924 г.) до разпадането му, както и върху герба на Съветския съюз изобразяващ наложения сърп и чук върху Източното полукълбо. Друг знак изобразяван върху червен флаг е червена звезда (петолъчка).

Емблемата е създадена в Съветския съюз и заедно с петолъчката са международна емблема на комунистическия интернационал, тоест на почти всички комунисти, без значение дали са ориентирани към Съветския съюз като пример или не.

Галерия редактиране