Таблица на математически символи

Уикимедия списък
Символ Описание Пример Въведен от Въведен през
Знак за събиране Й. Видман 1481 (в ръкопис); 1489 (печат)
Знак за изваждане Й. Видман 1481 (в ръкопис); 1489 (печат)
Събиране и изваждане А. Жирар 1626
× Знак за умножение 7×8=56 У. Оутред 1618
Знак за умножение Й. Мюлер; Г. Лайбниц 1464 (в ръкопис); 1693 (печат)
Знак за деление Джонсън 1633
Дробна черта Л. Пизано 1228
Знак за равенство Р. Рекорд 1557
Знак за неравенство (различие) Г. Хариот 1631
Приблизително равно Г. Лайбниц 1679 (в ръкопис)
Знак за еквивалентност К. Ф. Гаус 1801
Знак за принадлежност към множество
Подобно на Г. Лайбниц 1679 (в ръкопис)
По-малко Г. Хариот 1631
По-голямо Г. Хариот 1631
По-малко или равно Г. Хариот 1631
По-голямо или равно Г. Хариот 1631
<< Много по-малко 2<< Г. Хариот 1631
>> Много по-голямо >>2 Г. Хариот 1631
Процент (на сто) Зуброот 1669
Условен символ за безкрайност Дж. Уолис 1655
Малки (кръгли) скоби Н. Тарталя 1556
Средни (квадратни) скоби Р. Бомбели 1550
Десетична запетайка Джон Непер 1617
Десетична точка Б. Питискус 1608
Имагинерна единица Л. Ойлер 1777
Неизвестни, променливи Рене Декарт 1637
Лудолфово число (пи) У. Джоунз 1706
Основа на естествените логаритми Л. Ойлер 1736
Интеграл Г. Лайбниц 1675
Определен интеграл Ж. Фурие 1819
Коренуване А. Ризе; Х. Рудолф 1524 (в ръкопис); 1525 (печат)

Вижте също

редактиране