Списък на математически понятия

Уикимедия списък

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Латиница

редактиране

Lp пространства MIMO моделMISO моделn-пъти диференцируемn-ти коренSISO моделuvw-теорема — Z-преобразование

Жорданова нормална форма


Вижте също

редактиране