Отваря главното меню

Списък на математически понятия

Уикимедия списък

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

ЛатиницаРедактиране

АРедактиране

БРедактиране

ВРедактиране

ГРедактиране

ДРедактиране

Двоен интегралДвоиченДвоична системаДвоично дървоДвоично числоДекартовДекартов листДекартова координатна системаДекартово произведениеДелениеДеление на полиномиДелителДелимоДесетична дробДесетична бройна системаДескриптивна геометрияДетерминантаДетерминанта на ВандермондДетерминиранДетерминиран краен автоматДефиниционно множествоДефиницияДиагоналДиагоналенДиагонална матрицаДиаграмаДиаграма на преходитеДиадаДиаметърДизюнктивна нормална формаДизюнкцияДиофантово уравнениеДиректна сумаДискретенДискретна математикаДискриминантаДисперсияДистрибутивенДистрибутивен законДистрибутивитетДиференциалДиференциаленДиференциална геометрияДиференциална топологияДиференциална формаДиференциално уравнениеДиференциално уравнение на БернулиДиференциранеДиференцируемДиференцируемостДодекаедърДоказателствоДолна границаДолна сумаДолна триъгълна матрицаДопирателна окръжностДопирателна параболаДопирателна равнинаДопирателна точкаДопустимо числоДопълващ ъгълДопълнениеДробДробенДуален базисДуално векторно пространствоДуално пространствоДъгаДъгова мяркаДължинаДървоДясно непрекъснат

ЕРедактиране

ЖРедактиране

ЗРедактиране

ИРедактиране

КРедактиране

КанониченКардиоидаКардиналитетКатетКвадрантКвадратКвадратенКвадратен коренКвадратична формаКвадратураКванторКватернионКватерниониКовариацияКовекторКоефициентКолонаКолинеаренКомбинаторикаКомбинацияКомпактенКомпактностКомпланаренКомплексенКомплекситетКомплексни класове P и NPКомплексно числоКомутативенКомутативен законКонично сечениеКонстантаКонструкцияКонтекстен езикКонтекстна граматикаКонтинуумКонусКонюнктивна нормална формаКонюнкцияКоординатаКоординатна осКоординатна системаКоренКосинусКососиметричен тензорКотангенсКраенКрайна точкаКратно числоКриваКрива на СплайнКриптографияКритерийКритиченКритична точкаКръгКръстни ъглиКубКубоктаедър

ЛРедактиране

МРедактиране

НРедактиране

ОРедактиране

ОбединениеОбемОбикновено диференциално уравнениеОбластОбразОбратен тензорОбратна матрицаОбратна тригонометрична функцияОбратна функцияОбщо кратноОвал на КасиниОграниченОграничен отгореОграничен отдолуОграничениеОколностОкръжностОктаедърОктониониОператор (математика)ОперацияОписана окръжностОпределен интегралОпределениеОптимиранеОрбитаОрдинатаОриентацияОриентиранОртогоналенОртогонална групаОртогонална матрицаОртогонални векториОртогонални тензориОртогонално множествоОртонормиранОртонормиран базисОртонормирана матрицаОртонормирана системаОртонормирани векториОртонормирани функцииОртонормирано множествоОсОсмична бройна системаОстатъкОстър ъгълОтносителна грешкаОтношениеОтражениеОтрицаниеОтрицателенОтрицателно дефинитенОтрицателно числоОчаквана стойност

ПРедактиране

ПараболаПаралелепипедПараметризиранеПараметърПентагонПентаграмПериметърПериодПериод на вибрацияПериодиченПериодична дробПериодична функцияПермутацияПерпендикулярПерпендикуляренПерспективаПиПирамидаПитагорова теоремаПлощПоведение на функцияПовърхностПодбазисПодгрупаПодмножествоПодобни матрициПодобностПодпространствоПодпръстенПодреденПодредена двойкаПодредено множествоПодредено полеПодредицаПолеПолиномПолином на БернулиПолиномиална функцияПоложителенПоложително дефинитенПоложително числоПолугрупаПолунепрекъснатПолуокръжностПолуотворенПолуправаПолупространствоПолуравнинаПораждаща системаПораждаща функцияПоследна теорема на ФермаПрав ъгълПраваПрава линияПравилен многоъгълникПравилна дробПравоъгъленПравоъгълен триъгълникПравоъгълникПразно множествоПредикатПредикатно смятанеПренарежданеПреориентацияПресечен конусПресечна точкаПресечницаПриближениеПриложен софтуерПриложна математикаПримитивна функцияПрисвояванеПрограмаПрограмиранеПроекцияПроизведениеПроизводнаПроизволенПроменливаПропорционаленПросто числоПространствоПротивоположни ъглиПротиворечиеПръстенПсевдопръстенПълен ъгълПървообразПът

РРедактиране

СРедактиране

Сбор (Сума) — СвойствоСегментСедениониСекторСемействоСечениеСигнатураСигнумСиметралаСиметриченСиметричен полиномСиметричен тензорСиметрична билинейна формаСиметрична групаСиметрична матрицаСиметрична фигураСинусСистемаСистема линейни уравненияСистема уравненияСкаларСкаларенСкаларно произведениеСкобаСкоби на ГаусСледа на тензорСлучайна величинаСмяна на базисаСмятане с плаваща запетаяСобствен векторСобствена стойностСобствено пространствоСобствено числоСпециален случайСпециална ортогонална групаСпециална ортогонална матрицаСпиралаСпряганеСредна стойностСредна точкаСтатистикаСтепенСтепен на свободаСтохастикаСтранаСтрого монотонно намаляващСтрого монотонно нарастващСтрофоидаСтруктураСубституцияСуперпозицияСупремумСфераСферичен триъгълникСферична окръжностСферична тригонометрияСходимостСходящСъбираемоСъбиранеСъбитиеСъвършено числоСъждениеСъответни ъглиСъседен ъгълСъстояниеСюреално числоСюрективенСюрекция

ТРедактиране

Таблица на истинносттаТангенсТангентаТелескопен редТелескопна сумаТензорТензорна алгебраТензорно произведениеТеоремаТеорема на ОйлерТеорема на ПитагорТеорема на УилсънТеореми за граници на функцииТеорияТеория на ГалоаТеория на вероятноститеТеория на графитеТеория на групитеТеория на игритеТеория на множестватаТеория на подредбитеТеория на полетатаТеория на пръстенитеТеория на хаосаТеория на числатаТетраедърТогава и само тогава, когатоТопологично векторно пространствоТопологично пространствоТопологияТорТорзияТочка (геометрия)Точка на сгъстяванеТрактрисаТранзитивностТранслацияТранспониран тензорТранспонирана матрицаТранспозиция - ТрансцендентенТрансцендентно числоТрапецТрептенеТригонометриченТригонометрична функцияТригонометрияТриъгълна матрицаТриъгълникТриъгълник на БернулиТриъгълник на ПаскалТриъгълник на ПенроузТъп ъгълТяло

УРедактиране

ФРедактиране

ХРедактиране

ЦРедактиране

ЧРедактиране

ЪРедактиране

ЯРедактиране

Вижте същоРедактиране