Таблица с интеграли на ирационални функции

Уикимедия списък

Следващата таблица на интеграли (непроизводни функции) на ирационални функции. За по-пълна таблица на интеграли, виж Таблични интеграли и Таблици с интеграли.

Интеграли съдържащи Редактиране

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеграли съдържащи Редактиране

За случаите при които  , за случаите  , виж следващата секция:

 
 
 

Забележка:

При  , трябва да се вземе само положителната стойност на  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеграли съдържащи Редактиране

 
 
 
 
 
 

Интеграли съдържащи Редактиране

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеграли съдържащи Редактиране