Таблични интеграли

Уикимедия списък

Интегрирането е едно от двете основни действия в математическия анализ. Докато при диференцирането има лесни правила за намиране на производни на сложни функции чрез диференциране поотделно на простите компоненти на функцията, то при интегрирането не е така и се налага честото използване на вече решени и познати интеграли, които се наричат таблични интеграли. Тъждествата, поместени в тази статия, могат, без допълнителни доказателства, да се използват при решаването на задачи.

Правила при интегриране

редактиране

Ако една функция е интегригуема, в сила са съответните правила:

 
 
 
 
 
 
 

Интеграли на прости функции

редактиране

Рационални функции

редактиране
Още интеграли: Таблица с интеграли на рационални функции
 
 
 
 

Ирационални функции

редактиране
Още интеграли: Таблица с интеграли на ирационални функции
 
 
 

Логаритми

редактиране
Още интеграли: Таблица с интеграли на логаритмични функции
 
 

Експоненциални функции

редактиране
Още интеграли: Таблица с интеграли на експоненциални функции
 
 

Тригонометрични функции

редактиране
Още интеграли: Таблица с интеграли на тригонометрични функции и Списък на интеграли на обратни тригонометрични функции
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хиперболични функции

редактиране
Още интеграли: Таблица с интеграли на хиперболични функции
 
 
 
 
 
 
 

Обратни хиперболични функции

редактиране
 
 
 
 
 
 

Специални функции

редактиране