Таблица с интеграли на рационални функции

Уикимедия списък

Следващата таблица на интеграли (примитивни функции) с рационална функция. За по-пълна таблица на интеграли, виж Таблични интеграли.

Всяка рационална функция може да се интегрира с прилагането на горните формули и с разлагане на дробни функции при интегрирането, т.е. чрез разлагането на рационалната функция до сума от функции във формата:

.