Таен македонски комитет

Тайният македонски комитет е сдружение на македонски студенти в София. Целта на комитета била борба против българското влияние в Македония и разпространяване идеите на македонизма. Комитетът бил основан в 1885 година и действувал нелегално. Той се опитвал да разпространява сред македонските младежи идеята за отделна македонска народност,[1] за възстановяване на Охридската архиепископия и за налагане на отделен македонски книжовен език. Основателите му били четирима студенти в Софийския университет - Наум Евров, Коста Групчев, Темко Попов и Васил Карайовов.[2] Комитетът бил открит от българските власти и разтурен. По-голямата част от членовете му емигрират в Сърбия. През 1886 година на заседание в Белград те приемат своя програма, съгласувана със сръбското правителство. Сдружението е подкрепено от сръбската държава. В съответствие с програмата през същата година в Цариград е създадено Дружество на сърбомакедонците.

Таен македонски комитет
Информация

ЧленовеРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Да не се лажиме, Деспоте, националниот дух у Македониа до такво дередже денеска је стигнал, штото и сам Исус Христос ако слезит от небоно неможит да го уверит Македонеца, оти је блгарин или србин, освен оние Македонци у кои веке пропагандата блгарска се имат вкоренено. - Из писмо на Темко Попов до Деспот Баджович от 9 май 1888 година, Солун.
  2. Македония: История и политическа съдба, Автор Петър Петров, Редактор, Издател „Знание“, 199, стр. 252.