Творчество e умствен процес на човешката дейност.

Кулата Агбар в Барселона – символ на творчество и новаторство в архитектурата

При него се създават качествено нови материални и духовни ценности. Състои се в създаване на нови идеи и понятия или нови връзки между вече съществуващи.[1] Съществената отлика от производството е оригиналността на новия продукт. Творчеството е също така неразривно свързано със свободата.

Етимологични бележки редактиране

Глаголът творя има старобългарски произход и производни думи: творба, творение, творец, творчески, творчество и т.н.[2]

Думата креативност е с латински произход, от глагола creare, „създавам, творя“.[3]

Източници редактиране

  1. творчество // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-04-23.
  2. Български етимологичен речник, том VII (слòво–теря̀свам). Допечатка. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010. ISBN 978-954-322-353-4 (т. VII). с. 867. Посетен на 023-04-23. „създавам произведение на изкуството или блага“; „правя“
  3. Бакалов, Георги. Речник на чуждите думи. Трето издание. София, Хемус, 1948. с. 229.

Външни препратки редактиране