Творчество e умствен процес на човешката дейност.

Кулата Агбар в Барселона – символ на творчество и новаторство в архитектурата

При него се създават качествено нови материални и духовни ценности. Сстои се в създаване на нови идеи и понятия или нови връзки между вече съществуващи. Съществената отлика от производството е оригиналността на новия продукт. Творчеството е също така неразривно свързано със свободата.

Външни препраткиРедактиране