Отваря главното меню
Театрално осветление и ефекти.

Театралното осветление е занаятът на осветление, пригоден към театър, танци, опера и други спектакли.[1] Няколко различни вида инструменти се използват в тази дисциплина.[2] Освен основно осветление, съвременното театрално осветление включва специални ефекти, като лазери и машини за мъгла.

Сред характерните тенденции на съвременния театър е нарастването на ролята на всички видове визуално-технически средства – звукозапис, видеопродукти, осветление и други. От някогашната проста необходимост от осветяване на сцената, за да се види действието, днес непрекъснато се върви към все по-съществени творчески задачи, които осветлението трябва да решава или в които трябва да помага. Във връзка с това непрекъснато нараства и степента на модернизация на техническите средства, с които се осъществява театралното осветление.

Освен обичайните прожектори с лампи с нажежаема жичка, насочвани ръчно, днес се използват апарати със сложни оптични и механични системи, все по-често и с електронни системи за управление, в които са приложени авангардни технологии.

В персонален план художественото осветление на една театрална постановка е продукт на съвместната работа на сценограф, лайт-дизайнер (лайт-мастер, ръководител осветление, постановчик на осветление), осветители и др, под общото художествено ръководство на режисьора на постановката.

ИзточнициРедактиране