Теодомер (на латински: Theudemeres, Theudemer) е крал на франките през 420428 г.

Теодомер е син на римския командир Рикомер (римски консул 384 г.) и съпругата му Асцила.

Теодомер е братовчед на Арбогаст и на Елия Евдоксия, които са деца на Флавий Бавтон.

През 427 г. франките завзели част от Галия, но римският пълководец Аеций ги разбил, завзема отново територията и я присъединява към Западната Римска империя, но разрешил на франките да останат на нея. Крал Теодомер и майка му Асцила са екзекутирани.

На престола се възкачва Клодион Дългокосия, вероятно негов син или на Фарамунд.

ИзточнициРедактиране