Терапевтичен индекс

Терапевтичният индекс е мярка за безопасността на лекарствата. Той се изразява в отношението на средната смъртоносна доза към средната ефективна (терапевтична) доза:

Колкото по-висока е стойността на терапевтичния индекс, толкова по-малко вероятно е да възникнат усложнения, вследствие на дозата. Съотношението на доза лекарство, която има лечебен ефект към дозата, която е токсична. Колкото индекса е по- висок, толкова препарата (лекарството) е по- безопасен. Колкото е по- нисък, същия този препарат (лекарство) е по- опасен.