Термодинамична температура

Термодинамичната (абсолютна) температура е една от основните величини в термодинамиката. Тя представлява температурата, измерена спрямо абсолютна скала, чието начало е абсолютната нула, теоретичният температурен минимум.

Международната система единици указва конкретна скала за термодинамична температура. Тя използва келвини за измерване и поставя тройната точка на водата при 273,16 K като фундаментална фиксирана точка. Абсолютната нула съответства по дефиниция на състоянието на материята, при което тези частици имат минимална ентропия, което обикновено съответства на минимална енергия.[1]

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. William Thomson. On an absolute thermometric scale founded on Carnot's theory of the motive power of heat and calculated from Regnaut's observations // Philosophical Magazine 33. 1848.