Терцет (от лат. tres – три, на италиански: terzetto) е вид тристишна строфа, която не се свързва с рими от следващата строфа. Трите стиха или се римуват с една и съща рима (ааа, ббб, ввв...), или един от тях остава неримуван.[1]

Терцетът се среща най-често като съставна част от други „твърди“ стихотворни форми – сонет (състои се от два катрена и два терцета), виланела, секстин.[1][2]

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. а б Речник на литературните термини. 3 прераб. и доп. изд. С., Наука и изкуство, 1973, с. 987.
  2. Литературная энциклопедия терминов и понятий. Институт научной информации по общественным наукам РАН. Интелвак, 2001. ISBN 5-93264-026-Х.