Технология на отглеждане на културни растения

Технологията на отглеждане на всяка култура се състои от технологични звена, а звената – от технологични елементи.

Основни технологични звена от технологиите за отглеждане на полски култури:

  1. Място в сеитбообращението;
  2. Обработка на почвата;
  3. Торене;
  4. Сеитбазасаждане);
  5. Растителна защита;
  6. Специфични грижи през вегетацията;
  7. Прибиране.

Елементите на технологичните звена при отглеждане на всяка култура са различни, поради което всяка култура има специфична технология на отглеждане (ТО).

Технологии на отглежданеРедактиране

Вижте също такаРедактиране