Ако със сеитбата се създава посев чрез заравяне (инкорпориране) на семето в почвата на определена дълбочина, то чрез засаждането се създава посев или насаждение чрез заравяне на клубени, кореноплоди, предварително произведен разсад или посадъчен материал. Ето защо, еднакво погрешно е да се каже „засадих пшеницата“ и „засях ябълки“ (освен ако не става дума за сеитба на семена от ябълки, от които ще се произведат подложки).

Засаждане на клубениРедактиране

Клубени са вегетативни части на растението, които както за ядене така стават и за размножаване. Видове клубени са картофи, лук, цвекло, джинджифил и др. Засаждането на картоф в промишлени посеви обикновено е редово, а в малки – гнездово. Първият начин позволява механизирано отглеждане и прибиране на културата. Обикновено се засаждат клубени с маса 50–60 грама и необходимото количество за 1 дка е 200–250 кг. За големи площи се използва картофосадачна машина.

Засаждане на разсадРедактиране

Чрез разсад се отглеждат редица зеленчукови култури – домати, пипер, патладжан, зеле и др., а от полските култури чрез разсад се отглежда тютюна. Производството на разсад става най-често в култивационни съоръжения, а след достигане на определен размер и фаза, разсадът се изнася и засажда на полето. Едновременно с разсаждането става и поливане на засадените растения. За засаждането на големи площи се използват разсадосадачни машини.

Засаждане на щеклингиРедактиране

Това е единственият начин за семепроизводство на някои култури – цвекло, моркови, зеле и др.

При цвеклото и морковите, след изваждане на кореноплодите наесен се запазват елитни кореноплоди, които се съхраняват в специални траншеи (ровници). Елитни глави от зеле се съхраняват в тъмни и сухи помещения. Засаждането става от края на ноември до февруари. Полето се засаждането им се маркира, изкопават се бразди, в които се заравят щеклингите.

Засаждане на трайни насажденияРедактиране

За засаждане на овощни градини и лозя се използва присаден върху дива подложка културен сорт и вкоренен посадъчен материал. Посадъчният материал се произвежда в специализирани разсадници.

Създаването на трайни насаждения е сложна дейност и е свързана с големи инвестиции, поради което ще бъде разгледана отделно.

Вижте същоРедактиране