Тиймбилдинг е дума с английски произход и се превежда като „изграждане на екип“.

Военни на САЩ по време на тиймбилдинг.

Определение

редактиране

Тиймбилдингът /от англ. team /екип, отбор/ и building /изграждане/, т.е. изграждане на екип, отбор/ е процес, който позволява създаването и развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Ценностите могат да бъдат както единство, породено от взаимна зависимост, така и участие. Те се постигат чрез дейности тип игри, често от колективен характер. Благодарение на тях участниците кумулират /натрупват/ способността си да работят в екип. Тиймбилдинг е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади на най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество.

Тиймбилдингът е философски метод за работа, в който на работниците се гледа като на членове от независими отбори, вместо като индивидуални работници. [1] Тиймбилдинга се отнася до голям набор от дейности, представяни на много бизнеси, училища, спортни отбори, религиозни и неправителствени организации, имащи за цел да подобрят отборното представяне. Тиймбилдингът е постиган чрез различни практики, които варират от прости упражнения за сближаване с колектива до сложни целодневни симулации, целящи да развият екипа до краен предел (включително групова оценка и групово-динамични игри), като обикновено е нещо средно между двете. Като цяло тиймбилдингът е насочен към организационното развитие, но може да бъде приложен също така и към спортни екипи, училищни групи и др. Тиймбидингът не трябва да се бърка с „пресъздаването на отбор“, което се състои от действия, които са строго развлекателни. Тиймбилдингът може да бъде видян и в обикновените дневни операции на дадена организация, като това може да бъде подобрено чрез успешно лидерство. Казано е, че тиймбилдингът има положителните качества да развие същността, позитивната комуникация и способността да ни накара да работим заедно за справянето с дадени проблеми като един отбор.[2]

Работната среда принципно се фокусира върху отделните служители и личните цели, като ги награждава за постиженията на служителите.[3] Тиймбилдингът също може да се отнася и за процес по избиране и създаване на екип от нищото.

Четири подхода

редактиране

При тийм билдинга има четири подхода към изграждането на екип: [4][5]

Задаване на цели

редактиране

Важни са ясните цели, както индивидуални, така и екипни. Членовете на екипа се включват в планиране на действие, за да определят начините за определяне на успех (или неуспех) и постигане на целите. Това има за цел да засили мотивацията. Чрез идентифициране на конкретни резултати и тестове за постепенен успех екипите могат да измерват своя напредък.

Поясняване на екипната роля

редактиране

Това подобрява разбирането от страна на членовете на екипа за собствените им и/или на колегите им съответни служебни задължения. Целта е да се намали неяснотата и да се насърчи разбирането на значението на структурата чрез дейности, насочени към определяне и коригиране на ролите. Това подчертава взаимозависимостта на членовете на екипа и важността на всеки отделен член в цялостната екипна работа, както и способността им да се съсредоточат върху собствената си роля за успеха на екипа.

Решаване на проблеми

редактиране

В управлението на проекти и математиката решаването на проблеми (задачи) е обща методология за решаване на съществуващи проблеми и задачи. При военните се акцентира върху необходимостта от идентифицирането на настоящите основни проблеми.

Отношения в екипа

редактиране

Изграждането и поддържането на стабилна екипна работа се постига с повишаване на уменията за работа в екип, включително получаване на подкрепа в рамките на екипа, комуникация и споделяне на усилията.

Източници

редактиране
  • The Big Book of Team Building Games: Trust-Building Activities, Team Spirit Exercises, and Other Fun Things to Do
  1. What is team building? // BusinessDictionary.com. Архивиран от оригинала на 2014-07-14. Посетен на 15 май 2012.
  2. Creative Team Building Activities and Exercises // Managerial Skills. Архивиран от оригинала на 2014-08-20. Посетен на 15 май 2012.
  3. Heathfield, Susan M. How to Build Powerfully Successful Work Teams // About.com. Архивиран от оригинала на 2014-07-12. Посетен на 15 май 2012.
  4. Salas, E., Priest, H. A., & DeRouin, R. E. (2005). „Тийм билдинг“, стр. 48 – 1, 48 – 5 в N. Stanton, H. Hendrick, S. Konz, K. Parsons, & E. Salas (ред.) „Наръчник с човешки фактори и ергономични методи“, Лондон: Тейлър и Франсис.
  5. Team Building // Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods. CRC Press, 2004-08-30. ISBN 9780203489925. с. 465 – 470. Посетен на 2015-09-22.