Тодор Чепреганов (на македонска литературна норма: Тодор Чепреганов) е историк от Северна Македония, научен съветник и директор на Института за национална история в Скопие.

Тодор Чепреганов
Тодор Чепреганов
историк от Северна Македония
Роден
Учил вСкопски университет
Научна дейност
ОбластИстория

Биография Редактиране

Тодор Чепреганов е роден на 20 септември 1955 година в град Щип, тогава във Федерална Югославия. Завършва основно образование в родния си град, гимназия в Скопие, а през 1979 година завършва история в Скопския университет. Завършва магистратура през 1989 година на тема „Отгласът на освободителната война и революцията в Югославия в американския печат (1941-1945)“. Докторантура защитава в Скопския университет през 1993 година на тема „Великобритания и Македонския въпрос в светлината на международните отношения (1944-1949)“. Между 1995-2000 година преподава История на балканските народи по програмата „Study Abroad at UKIM“. От 1998 година е член на Института за национална история, същевременно е член на редакциите на научни списания, на комисии към Министерството на образованието и науката в Република Македония[1].

Към 2010 година има публикувани 36 монографии, сборници с документи и учебници, както и над 50 статии в домашни и международни списания. Участвал е в над 80 научни конференции.

Неговият роднина Анастас Чепреганов е български учител в родния си град Щип между 1874 – 1883 година.[2]

Потомок е на сърбоманина Тодор Чепреганович, участник во Дружеството против българските бандити.

Библиография Редактиране

 • Куманово и Кумановско во НОВ (1941 – 1945). Документи, Куманово, 1988 (съавтор)
 • Американскиот печат за НОВ во Југославија (1941 – 1945) – со осврт на Македонија, Скопје, 1992
 • Велика Британија и Македонија. Документи, т. I-III, 1944 – 1948, Скопје, 1995, 1996 и 1998
 • Велика Британија и македонското национално прашање (1944 – 1948), Скопје, 1997
 • Историски атлас, Скопје, 1998 (съавтор)
 • Британските воени мисии во Македонија 1942 – 1945, Скопје, 2000
 • Судирот на британските и германските интереси на Балканот во текот на Втората светска војна, Скопје, 2000
 • Британската управа за специјални операции (СОЕ) во Македонија, Скопје, 2001
 • Воените мисии на Соединетите Американски Држави во Македонија 1944 – 1945, Документи, т. I, Скопје, 2008

Бележки Редактиране

 1. 50 години Институт за национална историја 1948-1998, Скопје, 1998, 149-150
 2. Енциклопедия. Българската възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни.... София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1988. с. 702.