Топологична група

Топологична група е специално множество от елементи (точки), които образуват едновременно група и топологично пространство. Необходимо е операцията в групата (най-често умножение), да е съгласувана със структурата на топологичното пространство, т.е. да е непрекъсната функция или топологично изображение. Топологичните групи са изключително интересен математически обект, обединяващ алгебра и топология и позволяващ да се изследват чисто алгебрични структури наред с непрекъснати функции. Важен пример за топологични групи са групите на Ли, както и групите от трансформации в различните геометрии (афинна, проективна и др.)

Формално определениеРедактиране

Едно множество   е топологична група ако са изпълнени следните условия

  •   е група
  •   е топологично пространство
  • Груповата операция, разглеждана като функция  , дефинирана чрез  , е непрекъсната функция  
  • Вземането на обратен елемент, разглеждано като функция  , дефинирана чрез  , е непрекъсната функция