Температурата на Неел, или още точка на Неел (TN) е температура, над която един антиферомагнитен материал става парамагнитен. Това означава, че топлинната енергия става достатъчно голяма, за да разруши магнитната подредба в материала.[1]

Температурата на Неел е аналог на температурата на Кюри (TC) за феромагнитни материали. Тя носи името на Луи Неел (1904 – 2000), носител на Нобелова награда по физика за 1970 г. за работата си в тази област.

По-долу са изброени температурите на Неел на някои материали:[2]

Вещество Температура
на Неел (K)
MnO 116
MnS 160
MnTe 307
MnF2 67
FeF2 79
FeCl2 24
FeI2 9
FeO 198
FeOCl 80
CoCl2 25
CoI2 12
CoO 291
NiCl2 50
NiI2 75
NiO 525
Cr 308
Cr2O3 307
Nd5Ge3 50

Източници редактиране

  1. Spaldin, Nicola A. Magnetic materials : fundamentals and device applications. Repr. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2006. ISBN 9780521016582. с. 89–106.
  2. Kittel, Charles. Introduction to Solid State Physics. 8th. New York, John Wiley & Sons, 2005. ISBN 978-0-471-41526-8.