Пламната точка e температурата, при която парите над повърхността на течност, смесени с въздуха, могат да се възпламенят при поднасяне на открит пламък. Например, пламната точка на бензин (гориво) е под стайна температура, докато пламната точка на дизелово гориво е забележимо по-висока температура.

Огнени коктейли при които пламната точка е при стайна температура

За всяко масло тя е различна и е един от основните критерии за характеристика на маслата. За различните видове масла тя е различна и обикновено е от 200 °C до 245 °C.