Вижте пояснителната страница за други значения на Точка.

В геометрията, точка е наименование за 0-мерен обект. Точката няма дължина, площ или обем. В зависимост от контекста, точката може да обозначава само липсата на размерност на обекта, или да обозначава координатите си – например началото на координатната система е точка с координати (0, 0, 0). В топологията, всяка крива, повърхност или тяло се разглеждат като множество от точки.

Крайно множество от точки в двумерно Евклидово пространство.

Аксиоматиката на Евклидовата геометрия подразбира някои от свойствата на точката, без да ги определя напълно. Тя служи за отбелязването на уникално местоположение в Евклидовото пространство.[1]

Точката е съвършена фигура. Тя няма начало и край, но е начало и край.

Източници

редактиране
  1. Ohmer, Merlin M. Elementary Geometry for Teachers. Reading, Addison-Wesley, 1969. OCLC 00218666. с. 34 – 37.