Трансформация на Хаусхолдер

Трансформацията на Хаусхолдер е линейно преобразование на векторното пространство , което представя отражението му спрямо хиперравнина, която преминава през началото на координатната система.

Предложено е в 1958 г. от американския математик Алстон Скот Хаусхолдер (Alston Scott Householder).

Използва се в линейната алгебра за QR декомпозиция на матрица.

ДефиницииРедактиране

Операторът на Хаусхолдер се задава с израза

 

където:

  • u е нормален вектор към хиперравнина, която преминава през началото на координатната система
  • с   е обозначено скаларното произведение в  

Матрицата на отражение на Хаусхолдер има вида:

 

СвойстваРедактиране

  • Матрицата на Хаусхолдер е унитарна ермитова матрица:   В частност, ако елементите на матрицата са реални числа, матрицата на Хаусхолдер е ортогонална матрица  .
  • Матрицата на Хаусхолдер е инволюция:  .
  • Трансформацията   изобразява зададен вектор   във вектор  
  • Трансформацията на Хаусхолдер има една собствена стойност равна на (-1), която съответства на собствен вектор  , всички други собствени стойности са равни на (+1).
  • Детерминантата на матрицата на Хаусхолдер е равна на (-1).

ЛитератураРедактиране

  • Alston S. Householder, Unitary Triangularization of a Nonsymmetric Matrix, Journal ACM, 5 (4), 1958, 339 – 342. DOI:10.1145/320941.320947
  • Константинов М. М. Елементи на линейната алгебра: Вектори и матрици, С. Университет по архитектура, строителство и геодезия, 2000 г. 300 с.

Външни препраткиРедактиране