Трета сръбска армия (на сръбски: Српска Трећа Армија / Srpska Treća Armija) е сръбска полева армия, която воюва през Първата световна война.

По време на Балканската война, трета армия взима участие в Битката при Куманово (23 – 24 октомври 1912) заедно с първа и втора сръбска армия. Съставена е от четири пехотни дивизии и една пехотна бригада (76 000 души), дислоцирани в две групи, първата в Топлица, а втората в Медведжа. Целта им през тази война е да завземат Косово и да се придвижат на юг, за да атакуват левия фланг на Османската армия. Трета армия е водена от Божидар Янкович.

  • части, охраняващи река Дрина:
   • Части в Обреновац
    • 6 пехотни батальона
    • 1 конен отряд
    • 2 артилерийски батареи
   • Части в Шабац
    • 8 пехотни батальона
    • 1 конен отряд
    • 2 артилерийски батареи
  • Части в Лозница и Лесния
    • 6 пехотни батальона
    • 1 конен отряд
    • 3 артилерийски батареи
   • Части в Любовия
    • 2 пехотни батальона III
    • 1 артилерийска батарея
   • Части в Дебело бърдо
    • 1 пехотен батальон III
   • Части на четниците в Ядар – 500 четници
   • Части на четниците в Рудник – 500 четници