Трибутарно княжество

Трибутарното княжество е зависимо княжество, поставено в подчинено положение спрямо друга държава суверен в международноправен аспект. Подчиненото положение се изразява в задължението за плащане на ежегоден васален данък – трибут. [1] Пример за васално княжество в историята на България е Княжество България, което е възстановено/конституирано като трибутарно княжество според Берлинския договор. Член 1 от този договор гласи:

България се конституира като самоуправляващо се княжество под суверенитета на Негово Величество султана...

Източници редактиране

  1. Туртуриков, Георги. Кратък терминологичен речник по история. Стара Загора, ISBN 954-91341-1-3, 2003, първо издание.