Международни отношения

Тази статия е за отношенията между държавите. За списанието вижте Международни отношения (списание).

Международните отношения са съвкупност от икономически, политически, правни, дипломатически и други връзки между държавите и системите от държави,[1] между основните социални слоеве, класи, между основните социални, политически сили, организации и обществени движения, действащи на международната сцена, т.е. това са взаимоотношенията между народите.

Университетска специалност редактиране

В България редактиране

Много често, когато се говори конкретно за специалността „Международни отношения“ в България, се имат предвид най-вече политическите, идеологическите, дипломатическите, културните и икономическите взаимоотношения между отделните субекти от международната система. Икономическите връзки се изучават основно от друга специалност с международен приоритет – МИО. Основен фокус на Международните икономически отношения (МИО) са националните икономики на държавите. Първата катедра по Международни отношения е създадена във ВИИ „Карл Маркс“, днес УНСС.

Институции и международни организации редактиране

Икономически институции редактиране

Международни правни институции редактиране

Човешки права редактиране

Правни редактиране

Бележки редактиране

Вижте също редактиране